برچسب: لوگو


فراخوان آرم و لوگو

اعلام فراخوان مسابقه بین‌المللی طراحی لوگو رسمی مرکز میراث ناملموس ...

مرکز میراث ناملموس تهران، در مرتبه‌ یک «مرکز مطالعاتی منطقه‌ای مقوله‌ی ۲، تحت نظارت یونسکو»، به‌منظور تحقق اهدافی بلند، از جمله موارد زیر، در سطح منطقه‌ وسیع و غنی آسیای غربی و مرکزی فعالیت دارد. ...