برچسب: دوسالانه‌ی بین المللی پوستر تئاتر


فراخوان

فراخوان دوسالانه‌ی بین المللی پوستر تئاتر لهستان

هدف پانزدهمین «دوسالانه‌ی بین المللی پوستر تئاتر» به نمایش گذاشتن آثار خلق شده از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ و طراحی پوستر است. نمایشگاه این دوسالانه در ماه اکتبر و دسامبر ۲۰۱۵ در گالری آمفی‌تئاتر  Wanda ...