برچسب: برنج کاری


فراخوان

فراخوان نخستین جشنواره سراسری عکس «سبزِ جوکول»

سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی اولین جشنواره برداشت برنج را در منطقه با نام «سبزِ جوکول» به منظور حمایت از صنعت کشاورزی برنج و ایجاد زمینه‌ای برای نجات این محصول بومی‌استراتژیک و تولیدات وابسته به ...