گزارش تصویری نمایشگاه | در هوایت بیقرارم روز و شب


بی تردید عرصه هنر آفرینشی است از دیگر سو ، هنر زبان مشترک روح تشنه انسانی است که در اعصار و قرون طنین افکنده و هنرمند مترجم این زبان به جهان عینی . تخیل رکن نامجزای این شعف است و از هر سو که بنگری به نتیجه ای واحد می رسی و این ذات و جوهره هنر را تشکیل می دهد . در این عرصه شعر و تصویر از دیرباز در کنار هم خلق معانی را به عهده داشته اند ، از شاهنامه های مصور گرفته تا تصاویر هفت پیکر نظامی همه و همه یک معنا را القا می کنند و آن تصویرگری خیال است.
شاعر به مدد واژه ها و نقاش و تصویرگر به مدد جادوی رنگ به انعکاس خیال و آمال و آلام درونی انسان به تمام قامت می پردازند . حرفهای نو همیشه در اندیشه های نو رقم می خورد و از این رهگذر پویایی که خستگی مجالی در آن ندارد ایجاد می شود.
همه اینها دست به دست هم می دهند و آنچه که آن انعکاس درون می گوییم زاده می شود از میان شاعران حافظ غزلسرای بزرگ و از خداوندان شعر و ادب پارسی است از خصوصیات شعر حافظ قدرت تصویرهاست و این از مواردی است که کمتر به آن پرداخته شده است.
در این مجموعه تلاش بر این بوده تا انعکاس این صدای سخن عشق در گنبد دوار زمان به روایت تصویر بیان شود.
بیانی از برداشتی
و نگاهی از دیگر سوی این آثار که شایدروح نهفته در آن بهتر عریان شود . در این هماوایی کاردک و رنگ روغن را به خدمت گرفتم تا ضربه های آن بر بوم پارچه ای صدایی باشد و شکلی میان اشکال.
سعی داشتم که واژه ها را به زبان تصویر درآورم تا با بیننده سخن بگویند از زمانی که گذشته و زمانی که در گذر است ………شاید که عطش فرو نشیند در هماهنگی این رنگهای هزار آوا…..

| گالری سبحان
| نمایشگاه انفرادی نقاشی
| عنوان: “در هوایت بیقرارم روز و شب“
| هنرمند: رویا ارمکیان
| گشایش: جمعه ۲۳ بهمن ۹۴ ، ۱۶-۲۰
| پایان: ۲۹ بهمن
| بازدید: همه روزه ۱۶-۱۹( گالری شنبه ها تعطیل است)
| نشانی: تهران، بزرگراه صدر شرق، خروجی کامرانیه، بعد از زیرگذر صدر، جنب دامپزشکی، خیابان عباسی، کوچه پیشتاز، بن بست بعثت، پلاک ۴
| تلفن: ۲۲۲۳۱۴۸۰

عکاس : امیرحسین میرخلیلی

اشتراک گذاری این نوشته

بدون نظر

نظر بدهید