نمایشگاه نقاشیخط های شادی طلایی


گالری سبحان برگزار می کند:

 رقص ۲۲۷۵
نمایشگاه نقاشیخط های شادی طلایی

افتتاحیه : جمعه ۷  اسفند ماه ۱۳۹۴
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

ادامه نمایشگاه تا پنجشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۴

ساعت بازدید: ۱۶ الی ۱۹

در متن بیانیه این نمایشگاه آمده است :

گر بکوبی شیشه غم را به سنگ                                              هفت رنگت می شود هفتاد رنگ

 

شادی طلایی ناخوشنویسی که الفبای تجسمی را در رنگ می بیند . الفبای او عشق است ،عشقی که رقصی میانه میدان است . میدان او بوم است و رنگ . او با دلش کار می کند؛ دلی که شیداست شیدایی دیوانه وار که به دیدنی درونی دعوت می کند .
شادی بر خلاف اسلاف خوشنویس اش بازی رنگ را نشانه گرفته است  ؛  منهای اهمیت به معنای حرف و کلمه . او در پی بن مایه های تجسمی است که گاه موفق است و گاه دیرینه نگر.
شادی طلایی میانمایه هنر ناب و خوشنویسی است . آموزه های او در  وادی گرافیک و خوشنویسی هرگزبندی در  راه او نبوده  و نیست . او آزاد قدم و قلم می زند . بی محابا برای رسیدن به تصویر ناب که ناخود آگاهش را معنا ببخشد ؛ معنای ناب و  از جنس تصویر ، که مایه عاشقی و صداقت است.
برای شادی عزیز روزهای بهتر از این آرزو دارم، بی واسطه تر و عاشقانه تر.

رضا هدایت

آدرس : بزرگراه صدر شرق ، خروجی کامرانیه ، بعد از زیرگذر صدر ، جنب دامپزشکی ، خیابان عباسی ، کوچه پیشتاز ، بن بست بعثت ، پلاک ۴ ، گالری سبحان

شماره تماس : ۲۲۲۳۱۴۸۰

 

گالری شنبه ها تعطیل می باشد.

پوستر نمایشگاه

پوستر نمایشگاه

 

Sobhan held Gallery:

Dancing2275

The calligraphy painting exhibition by Shadi Talaei

Opening: Friday 26 February 2016

Time: 16 – ۲۰

To Thursday 3 March 2016

Time: 16 – ۱۹

Statement:

Shadi Talaei is a new_calligrapher who perceives the alphabet of Visual Arts in

color.her s alphabet is the very love.

The love that is a dance on the center of stage.Her stage is canvas and colors.

Shadi  considers the matters from the bottom of her hearts to see from within

the matters in a Frenzy way.

Besides the calligraphist ancestors,her calligraphy aim the play on colors ;

regardless to the meaning of letter and words importance.

she is seeking the visual essences out,in which  she sometimes gives success

and sometimes comes to pass in an ancient way.

shadi talaei is the middle of the pure art and the calligraphy. Her learning in

the realms of graphics and calligraphy has not been the impediment to her way.

she steps Forwards and performs Freely and without any Fear to reach and gain

the pure Forming; An image that means her unconscious mind;

A pure meaning with the quality of image is the source of love and honesty

I wish for dear shadi the best days ,being in love and immediate in her way more.

 

Reza Hedayat

Adress: No 4 , Besat Alley , Pishtaz avenue ,  Shahid Abbasi St. (Beside Tehran Vterinary) , After Sadr Underpass , Kamranieh Exit , East Sadr Highway , Tehran , Iran

Phone number : 22231480

 

Gallery will be closed on Saturdays.

اشتراک گذاری این نوشته

بدون نظر

نظر بدهید