همزمان با هفته پژوهش، روز شانزدهم آذر ۱۳۹۴، سه نشست با حضور اساتید مصطفی اسدالهی، مهرناز کوکبی و علی سجادیه به همت انجمن علمی گرافیک دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد.
در اولین نشست، اصفهان میزبان مصطفی اسدالهی بود. ایشان در این نشست که با عنوان بررسی ۱۰ نشانه ایرانی بود، به تشریح سیر فرآیند تولید آثار نشانه خود و همچنین مراحل پیدا کردن یک ایده و تبدیل آن به نشانه پرداختند.

استاد مصطفی اسدالهی ابتدا فرآیند طراحی یک نشانه را در چند بخش بررسی کردند، پیدا کردن راه حل، طراحی و نقشه، سازماندهی و ترتیب، پیدا کردن ایده و تفکر در جهت کاربرد،سپس ایشان به بررسی ۱۰ نشانه ی خود که در سال های اخیر طراحی کرده بودند پرداخت.
ایشان بررسی معانی و مفاهیم درونی موضوع هر سفارش را نکته اولیه و اصلی طراحی یک نشانه دانستند، بررسی جز به جزء کلمات و پیدا کردن نماد های تصویری برای آنان و سپس ارتباط و پیوند بین این عناصر و پیدا کردن یک ترکیب و رنگ مناسب از موارد مهم سخنان ایشان بود.
ایشان جستجو برای پیدا کردن یک راه حل به همراه عشق را چاره ساز کار یک گرافیست دانست و ساختار شکنی در یک نشانه را منوط به دانش اولیه و مطالعه زیاد، در کنار شجاعت و جرات طراح دانست.

در دومین نشست این روز خانم دکتر مهرناز کوکبی به مبحث گرافیک در فضای مجازی در عصر جدید و همچنین شیوه های بیان و عرضه ی غیر چاپی و دیجیتالی آثار، اینستالیشن و گرافیک محیطی تعاملی دیجیتالی و نوری پرداختند.
ایشان که در دانشگاه تورنتو به تدریس مشغول هستند، با اشاره به اینکه هنر قرن ۲۱ مخاطب محور می باشد، این نکته را حائض اهمیت قلمداد کردند که سیستم های تدریس و درس های دانشگاه های ما قدیمی هستند و با علم روز و قرن ۲۱ تطابق ندارد.

ایشان فرمودند، تمام معیارها در هنر امروز بر اساس مخاطب و سنجش نیازهای اوست و ما شهروندان دیجیتال هستیم و به طور مستمر بمباران اطلاعات می شویم و اینکه هنر گرافیک در تمام اینها دخیل است و امروزه به عنوان هنر پیشرو شناخته می شود.
در ادامه ی این نشست به طور تخصصی آیتم هایی نظیر، وب دیزاین، اپلیکیشن، تبلیغات آنلاین و موشن گرافیک مورد بررسی قرار گرفت و نمونه های استاندارد جهانی برای دانشجویان به نمایش در آمد.
خانم کوکبی از وب به عنوان قوی ترین و گسترده ترین ابزار تبلیغاتی که نیاز به هیچ هزینه ای برای چاپ و پرینت ندارد یاد کردند.
در آخر نیز این نکته را قلمداد کردند که گرافیک امروز به سمت علمی شدن حرکت می کند و باید دانشگاه های خود را با علم روز دنیا تطبیق داد.

در سومین نشست این روز علی سجادیه با موضوع، مکتب گشتالت در هنرهای تجسمی سخنرانی خود را ایراد فرمودند.
ایشان در ابتدا توضیحاتی در رابطه با مکتب گشتالت و ادراک بصری دادند و همچنین ۵ قانون اصلی این مکتب را برشمردند.
قانون بسته شدن یا تکمیل، بر اساس این قانون در صورتی که بخش یا جزئی از یک طرح کامل، حضور نداشته باشد، ما تمایل به اضافه کردن آن جزء داریم.
قانون مشابهت، بر اساس قانون مشابهت ما تمایل داریم تا آیتم های مشابه را در یک گروه قرار دهیم و آن ها را به عنوان یک گشتالت در نظر بگیریم.
قانون مجاورت، چیزها یا آیتم های نزدیک به هم به عنوان یک گروه در نظر گرفته می شوند. قانون سرنوشت مشترک و همچنین مناسبت نقش و زمینه از دیگر قانون های مکتب گشتالت نیز بررسی شد.
آقای سجادیه با بررسی این ۵ قانون در هنرهای تجسمی و پیدا کردن نمونه های اصیل آن در آثار نقاشی، عکاسی و گرافیک این مکتب را برای دانشجویان تشریح کردند. ایشان اضافه کردند که این مکتب غیر از فرم، در معنا نیز دخیل است و امروزه حتی به عنوان یک روش روان درمانی استفاده می شود.
هفته پژوهش به همت انجمن علمی گرافیک دانشگاه هنر اصفهان صورت گرفته است.

دبیر رویداد: محمد رضا رحیمی
شورای برگزاری: نیره شفیعی، مسعود ایمانی، مهدی میر احمدی، حسین غلامی، عقیل مردانی، پریسا فوائدی، سحر رفیعی، نیلوفر ضیائی
عکاسان: نوید نفیسی، حسین غلامی
طراح پوسترها محمد رضا رحیمی

لازم به ذکر است در انتهای نشست ها با هر استاد، مصاحبه ای تصویری صورت گرفته است، برای دریافت فیلم کامل سخنرانی های هفته پژوهش و هفته گرافیک ۹۴ و همچنین مصاحبه با اساتید: رسول کمالی، نیما پیراسته، مهدی روشنایی، مجید کاشانی، مسعود سپهر، ایرج میرزا علیخانی، لخ مایوفسکی، مصطفی اسدالهی، مهرناز کوکبی، علی سجادیه، جمال رحمتی و هادی موعزی می توانید از طریق شماره زیر در تماس باشید

بدون نظر

نظر بدهید