این نمایشگاه به صورت دعوتی از ۳۲ هنرمند در سراسر جهان به همت گروه پوستر پوستر انجام گرفته است. حضور یک ایرانی در بین مدعوین به چشم میخورد، بهنام رئیسیان طراح پوستر، عضو گروه جاپا و اتحادیه طراحان آذر ۱۳۹۴ در شهر پوئبلا مکزیک شاهد افتتاح شوق پوستر خواهیم بود؛ این نمایشگاه در ماه های دی و اسفند در شهرهای پوئبلا ایتالیا و باخای مکزیک نیز به نمایش در خواهد امد

بدون نظر

نظر بدهید