خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان در ادامه فعالیت های تخصصی خود و برگزاری جلسات گرافیک، دومین جلسه تخصصی سی جی را برگزار می کند.

این جلسه با عنوان کامپوزیت و با رویکرد حرفه ای جهت آشنایی با فضای کار با حضور محمدرضا قربانی برگزار خواهد شد، در این نشست سعی می شود تا از طریق تماس الکترونیکی با حامدبانک گرافیست ساکن سوئد ارتباط برقرار شود وی نیز به بیان مطالبی در زمینه موضوع جلسه خواهد پرداخت.

دومین نشست تخصصی سی جی در ساعت ۱۷بعدازظهر الی ۲۰، روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه در خانه هنرمندان اصفهان برگزار می شود.

بدون نظر

نظر بدهید