بهزاد خورشیدی طراح یکی از پوسترهای فیلم «رستاخیز» تاکید کرد که در طراحی این پوستر فیلم از شعار شعرگونه این فیلم سینمایی یعنی «حسین، آنکه گفت نه» الهام گرفته است.
rastakhiz

بدون نظر

نظر بدهید