مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان حامی سینمای انیمیشن در کشور بر آن است تا با برگزاری «دومین همایش ملی انیمیشن ایران» گامی جدی برای تعامل میان نهادها و گفتمان‌های موثر و حاضر در صحنه ‌ تولید، آموزش ‏‌و پژوهش در انیمیشن معاصر ایران فراهم آورد.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، این همایش سه روزه متشکل از ارائه مقالات پژوهشی، ‏‌سخنرانی و میزگرد کارگروه‌های تخصصی با حضور متخصصین،‌ کارشناسان، هنرمندان، مدرسان، پژوهشگران و دانشجویان شاخه‌های گوناگون این رشته خواهد بود.

امید است این همایش با ایجاد فضای همدلی و همگرایی میان نهادهای حرفه‌ای و تولید‌کننده، سازمان‌های متولی و سیاستگذار و نهادهای آکادمیک موثر در بخش آموزش و پژوهش، شرایطی را مهیا نماید تا شاهد رشد و شکوفایی اندیشه و عمل در صنعت نوپای انیمیشن ایران و تعامل حرفه‌ای در جهت افزایش کیفی و کمی تولیدات ارزشمند و کارآمد در این زمینه باشیم.

محورهای همایش:

با توجه به رشد و شکوفایی فزاینده انیمیشن ایران در دو دهه اخیر و ظهور صنعت نوپای انیمیشن ایران و با در نظرگرفتن شرایط ویژه اقتصادی اخیر که بر همه ارکان تولید فرهنگی از جمله تولید انیمیشن تاثیر داشته است، دومین همایش ملی انیمیشن ایران در نظر دارد محوریت گفتگوها، سخنرانی‌ها و مقالات ارائه شده را به مسئله ‏«آسیب‌شناسی تولید در انیمیشن ایران» اختصاص دهد. از این رو محورهای اصلی همایش از قرار زیر است:

۱-      صنعت انیمیشن

 • اقتصاد انیمیشن ایران و جهان
 • ساختار تولید و مدیریت تولید
 • بررسی نقش و ضرورت توسعه نهادهای صنفی و حرفه‌ای
 • جایگاه سازمان‌ها و متولیان خصوصی و دولتی
 • سامانه‌های بالقوه و بالفعل در حیطه تولید، توزیع و نمایش

۲ – هنر و رسانه انیمیشن

 • نقش و سهم آموزش و پژوهش در تولید انیمیشن
 • شیوه‌های تعامل انیمیشن با رسانه‌های نوین
 •  شیوه‌های تعامل انیمیشن با هنرهای سنتی
 • باز‌نمایی هویت‌های ملی، قومی، دینی، گفتمان‌های غایب
 • مضمون و محتوا در انیمیشن ایران
 • انیمیشن در سینما و سینما در انیمیشن

این توضیح ضروری است که به دلیل گستردگی موضوعات مرتبط با انیمیشن ایران و جهان و ضرورت تشویق پژوهش در حیطه‌های متنوع انیمیشن‏‌، مقالاتی با موضوعاتی خارج از این محورها نیز جهت ارائه در نظر گرفته خواهند شد.

گفتنی است: علاقمندان به ارائه مقالات پژوهشی می‌بایست چکیده مقاله خود را به همراه عنوان مقاله و کلید واژه‌های اصلی، تا تاریخ  شنبه ٢٣ خرداد ١٣٩۴ به دبیرخانه همایش ارسال فرمایند. اعلام پذیرش چکیده مقالات ۳۱ خرداد و مهلت ارسال مقالات کامل ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ می‌باشد. چکیده مقالات به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس باید در مهلت تعیین شده در ‌سایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به آدرس www.defc.ir ثبت شود.

 

بدون نظر

نظر بدهید