بهنام رئیسیان به عنوان پیش هیات داوران دوسالانه پوستر اکوادور‎ انتخاب شد


مهدی سعیدی و هما دلورای از ایران در سمت هیئت داوران اصلی بینال اکوادور قرار دارند و بهنام رئیسیان از ایران در بین پیش داوران این بینال قرار گرفته است. به این صورت ۳ عضو از ایران به عنوان پیش داور و داور این بینال انتخاب شده اند.
این دوسالانه با هدف بهبود و ارتقاء فرهنگ دیزاین و طراحی در جامعه و کشور اکوادور برگزار می شود که از تمامی هنرمندان سراسر جهان دعوت کرده است تا اول ماه ژوئن ۲۰۱۶ / ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ با ارسال پوسترهای خود در زمینه های اجتماعی، سیاسی و تجاری در این دوسالانه شرکت کنند .
سایت مربوطه :
http://ecuadorposterbienal.com/

اشتراک گذاری این نوشته

بدون نظر

نظر بدهید