دوستان ما

گروه فرهنگی هنری دیجیتال پان آرت، مجموعه ای خصوصی است که به دور از حاشیه های مختلف و با همکاری چند تن از هنر دوستان به نشر دیجیتال مجله هنری پان آرت و فعالیت های هنری از قبلی مصاحبه با هنرمندان، آموزش، پادکست و ارایه مقالات هنری مشغول است.

شبکه خبری هنرهای تجسمی پان آرتwww.panart.ir


هنرگردی پروژه‌ای گروهیست و همان‌گونه که از نامش پیداست، قرار است زمینه‌ای باشد برای پرورش ایده‌های ناب هنری به دور از هر گونه جهت گیری؛ هدف هنرگردی پشتیبانی از هنرمندان و ایده‌پردازان فرهنگی هنری است و در این مسیر از همه‌ی امکانات رسانه‌ای و فیزیکی خود بهره می‌گیرد. این پروژه قرار است سکوی پرتابی باشد برای استعدادهای نو و افراد خلاق و در این راه از یاری پیشکسوتان بهره می‌برد. آن چه که هنرگردی را متمایز می‌سازد، ایمان و اراده‌ی اعضای آن برای اعتلای فرهنگ و هنر است. این مجموعه همواره خواهان همراهی و همکاری با دیگر هنردوستان خواهد بود و باور دارد که هنر تنها عنصر انسانی زمان است.

www.honargardi.com