بعد از حملات وحشتناک تروریستی به پاریس که در چند شب پیش اتفاق افتاد و بیش از ۱۰۰ نفر کشته و زخمی بر جای گذاشت، بسیاری از مردم سراسر دنیا سعی نمودند تا حمایت روحی خود را از طریق شبکه های مجازی و دیگر شکل ها به مردم و بازماندگان آن حادثه نشان دهند. از جمله طراحان سراسر جهان، که با هنر تصویرسازی خود به این حرکت انسانی پیوستند.
پالت رنگ در اینجا چند نمونه از آثار این هنرمندان را جمع آوری کرده است . که به تماشای آن ها میپردازیم.

ارسال نظر جدید