استاپ موشن هایی که با استفاده از از کاغذهای رنگی ساخته میشوند در چند سال اخیر بسیار محبوب شده اند. McCarten در تصاویر زیر برخی از جزئیات و مراحل ساخت پروژه خود را به نمایش گذاشته است.

An exploration of colour and tactile design. ROLE: Direction/Art Direction/Design/Compositing/Cel &2D Animation Credits: Production Company: Mummu Producer: Karl Hammond Director/Creative Director: Tom McCarten Stopmotion Animation: Luke George Lead Papercrafter: Emma-Rose Dade Design: Tom McCarten Compositing: Tom McCarten Cel Animation: T. McCarten, S. Atkin, J. Turzynski Kids liveaction codirection: Tom McCarten Assist. Papercrafters: Tom McCarten, Lucy Evans, James Turzynski & Alessandro Nobileبدون نظر

نظر بدهید