کلکسیون ماشین های فضایی / Ido Yehimovitz


Ido Yehimovitz هنرمند اسرائیلی و ساکن تلاویو میباشد. Ido Yehimovitz در مجموعه ای، ماشین هایی فضایی را طراحی کرده است که آن ها را مشاهده خواهید کرد.

اشتراک گذاری این نوشته

بدون نظر

نظر بدهید