پروژه تصویرسازی غول ها / باز طراحی نقاشی کودکان


در این پروژه جذاب هنرمندان سراسر جهان، غول های نقاشی شده توسط کوکان را باز ترسیم کرده اند . بعضی از این تصویرسازی ها با مقدار کمی تغییرات نسبت به نقاشی اصلی ایجاد شده اند. نکته جذاب در این آثار تکنیک های مختلف و نگاه متفاوت هر یک از تصویرسان این آثار میباشد. با پالت رنگ همراه باشید تا به تماشای این آثار بپردازیم.

برای دریافت با کیفیت عکس های روی آن ها کلیک کرده و سپس ذخیره نمایید.

اشتراک گذاری این نوشته

بدون نظر

نظر بدهید