هویت سازمانی شرکت عربی Innovative Software


هویت سازمانی زیر توسط Fernando Diaz هنرمند و طراح بیست و پنج ساله اروگوئه ای انجام شده اند. Fernando Diaz در مورد چگونگی سفارش کار خود میگوید که یک شرکت نرم افزاری سعودی به نام Innovative Software نمونه کارهای او را در سایت Behance دیده و شیفته کارهای او شده بود. یک رو به او ایمیلی زده شده از او درخواست همکاری با او خود شرکت را کرده اند.

Fernando Diaz برای کار خود از رنگ آبی فیروزه ای استفاده کرده و میگوید استفاده از رنگ آبی و مخلوطی با سفید از خستگی که هندسی بودن آرم ایجاد کرده است جلوگیری میکند. او در موقع ارائه طراحی خود به شرکت Innovative Software  از رنگ صورتی و مشکی نیز استفاده کرد که رنگ آبی فیروزه ای مورد تایید آن ها قرار گرفته است.

با پالت رنگ همراه باشید.

 

 

اشتراک گذاری این نوشته

بدون نظر

نظر بدهید