از مردم دنیا به پاریس / مجموعه پوسترهای ضد تروریستی


در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ در آغاز ساعت ۲۱:۱۶ به وقت اروپای مرکزی، یک رشته از حملات هماهنگ‌شدهٔ تروریستی متشکل از تیرباران‌های دسته‌جمعی و بمب‌گذاری‌های انتحاری در منطقه‌های یکم، دهم و یازدهم شهر پاریس، فرانسه رخ داد. این حملات تروریستی در نزدیکی ورزشگاه استاد دو فرانس در سن-دنی ، شمال پاریس، وایل دو فرانس به وقوع پیوست حداقل سه انفجار جداگانه و شش تیراندازی در محدودهٔ پاریس گزارش شده‌است، و یک گروگان‌گیری در تئاتر بتکلان انجام شده‌است که بین ۶۰ تا ۱۰۰ نفر گروگان گرفته شده‌بودند.  حداقل ۱۲۹ نفر که، ۸۷ نفر از آنها در تئاتر بتکلان بوده‌اند کشته شده‌اند.
بعد از این حمله تروریستی هنرمندان سراسر جهانی طی یک حرکت انسان دوستانه شروع به  طراحی پوسترهایی ضد تروریستی به حمایت از خانواده های فرانسوری و کلیه کسانی نمودند که با این حرکت غیر انسانی مخالف هستند.
در این بین آثاری از هنرمندان ایرانی نیز به چشم میخورد. از جمله :
Ameneh Moayedi-Amir Farhad Bakhshi-Ali Emrani-Babak Bayrami-Farzad Saeedi-Sayyed Mehran Zare-

پیش از این نیست مطلبی منتشر کرده بودیم با عنوان همدردی تصویرگران از حادثه تروریستی فرانسه . دیدن این مجموعه را نیز به شما پیشنهاد میکنیم.

اشتراک گذاری این نوشته

بدون نظر

نظر بدهید