آثاری هنرمندان بین المللی برای آیلان کردی


رسانه ها اسمش را اعلام کرده اند: آیلان کردی ، پسر سوری که جسدش را آبهای دریا به ساحل آوردند، همان دریایی که قایق او و خانواده اش را در سواحل ترکیه در هم شکست. تصویر پیکر بی جان آیلان در ساحل بودروم ترکیه روز چهارشنبه، دوم سپتامبر، در رسانه های دنیا تکثیر شد، و بعدتر چهره خندان او و برادرش جای آن تصویر تلخ و تکان دهنده را گرفت.

هنرمندان سراسر جهان بعد دیدن این صحنه دردناک بیکار نشسته و شروع به طراحی هایی برای آیلان، این کودک مظلوم که نماینده هزاران کودک بیگناه دیگر است کردند. شما هنرمند گرامی اگر مایل به شرکت در این کمپین هستید آثار خود را برای ما بفرستید تا در این صفحه به نمایش گذاشته شود.

اشتراک گذاری این نوشته

ارسال نظر جدید