فراخوان دومین جشنواره ملی طراحی مبلمان شهری


جشنواره ملی مبلمان شهری با عنوان «دایره خلاق» و با موضوع «طراحی نشیمن خلاق شهری» در سال ۱۳۹۳ توسط سازمان زیباسازی شهر تهران (www.zibasazi.ir) برای نخستین بار فعالیت خود را آغاز کرد. هدف از برگزاری این جشنواره، گردآوری و معرفی توانمندی ها و توسعه ایده های خلاقانه و جدید طراحان، هنرمندان و متخصصان ایرانی در حوزه طراحی مبلمان شهری و بطور خاص در جشنواره نخست با تمرکز بر «طراحی نشیمن شهری» که از پایه ای ترین و پرکاربردترین عناصر مبلمان شهری است، بود.
همچنین این جشنواره، به منظورتشویق و ترغیب طراحان برای طراحی، توسعه و ساخت طرح های خلاقانه، نوآورانه و اصیل در حوزه نشیمن شهری و بکارگیری ایده های خلاقانه در فرایندهای زیباسازی شهری برگزار شد.
این سازمان در نظر دارد با برگزاری سالانه این جشنواره ، از توانمندی های متخصصین داخلی برای بهبود کیفیت فضا و مبلمان شهری شهر تهران و همچنین افزایش حس تعلق شهروندان به شهر و ایجاد شهری انسان مدار و پایدار، استفاده کند.

دانلود متن فراخوان : شیوه نامه 

اشتراک گذاری این نوشته

بدون نظر

نظر بدهید