دنیا با تمام بزرگیش برای ماهی کوچک جا نداشت.حتی موج های دریا گهواره ای برای آوارگی اش نشدند و او را مثل عروسک شکسته ای به ساحل انداختند. زبان از وصف این همه مظلومیت قاصراست ، بیاییم با زبان هنر قصه ماهی کوچولو آیلان بی پناه رابه تصویربکشیم

شرایط:
هرشرکت کننده می تواند حداکثر ۵ اثر در هر بخش( کارتون و تصویرسازی) ارسال نماید.
ارسال(نام، نام خانوادگی، آدرس پستی، آدرس ایمیل و تلفن تماس) توسط هنرمندان فقط به صورت فایل word الزامی است.
به تمام هنرمندانی که آثارشان به کاتالوگ راه پیدا کند، یک نسخه از آن اهدا خواهد شد.
آثار ارسالی باید ۲۰۰dpi با طول یا عرض ۲۰۰۰pixel و با فرمت jpg باشد.

موضوع:
آیلان کردی

trophy-paletrang

جوایز:
نفر اول بخش تصویرسازی: لوح تقدیر و تندیس
نفر دوم بخش تصویرسازی: لوح تقدیر و تندیس
نفر سوم بخش تصویرسازی: لوح تقدیر و تندیس

نفر اول بخش کارتون: لوح تقدیر و تندیس
نفر دوم بخش کارتون: لوح تقدیر و تندیس
نفر سوم بخش کارتون: لوح تقدیر و تندیس


مهلت ارسال آثار :
هشتم مهرماه ۱۳۹۴

:نشانی ارسال آثار
art@resistart.ir

بدون نظر

نظر بدهید