فراخوان طراحی دیوارنگاری منطقه ۱۲ تهران


سازمان زیباسازی شهر تهران از کلیه هنر مندان حوزه تجسمی دعوت به عمل می آورد تا نسبت به طراحی و دیوارنگاری محدوده  منطقه ۱۲ اقدام نمایند.

رویکرد و هدف:

سازمان زیباسازی شهر تهران از کلیه هنر مندان حوزه تجسمی دعوت به عمل می آورد تا نسبت به طراحی و دیوارنگاری محدوده  منطقه ۱۲ اقدام نمایند.

رویکرد و هدف:

این فراخوان با هدف ارائه ایده های نو در زمینه دیوارنگاری جهت پیرایش و آرایش ساختارمند درمحدوده منطقه ۱۲برگزار می گردد.

هدف دیگر این فراخوان هویت بخشی به دیوارهای منطقه ۱۲، با توجه به معیارهای زیباشناختی هنرهای شهری  می باشد.

ویژگی طرح های ارسالی :

–         برقراری ارتباط بصری هماهنگ بین معماری بافت سنتی منطقه ۱۲ و مبانی بصری هنر مدرنیسم.

–      توجه به مفاهیم زیبایی شناختی هنرهای سنتی در قالب المان های معاصر شهری.(توجه به عناصر معماری سنتی تهران قدیم در قالب  سبک ها و مفاهیم مینیمالیسم و انتزاعی)

–         طراح بایستی به اصول و مفاهیم ساختارگرایانه  معماری سنتی منطقه مورد نظر توجه ویژه داشته باشد.

–         در استفاده از نماد و نشانه های تصویری، به درک هرچه بیشتر دیوارنگاری در فرهنگ عمومی ملی- دینی توجه شود.

–         هر هنرمند می تواند فقط یکی از محورهای تعیین شده منطقه را جهت طراح برگزیند.

–      طرح ها بایستی در راستای اهداف سازمان ، مبنی بر آرام بخشی فضای بصری منطقه طراحی شود. ایجاد مفهوم امیدواری در طرح ها مورد توجه قرار گیرد.

–         بایستی در طراحی به مبانی زیباشناسی هنر مدرن شهری با رویکرد به هنرایرانی اسلامی توجه شود.

–         ایجاد لحنی صمیمی در عناصر بصری طرح برای جذب بیشتر مخاطب.

شرایط عمومی فراخوان:

کلیه هنرمندان می توانند برای دریافت فایل تصاویر دیوارها ی مورد نظر، صرفا جهت آشنایی اولیه ، اینجا را کلیک نمایند.

متقاضیان جهت انتخاب دیوار و طراحی آن ، می بایست به مکان مورد نظر رفته و مطالعات وعکاسی های لازم را انجام دهد.

هنرمندان بایستی تمام  دیوارهای نقاشی شده محور انتخابی خود را شناسایی، و برای هر دیوار با توجه به بیان بصری مشترک ،طراحی نمایند.

  • طرح های ارسالی ،مورد ارزیابی داوران قرار خواهد گرفت و نسبت به خرید و اجرای آن تصمیم گیری خواهد شد.

هنرمندانی که طرح هایشان در داوری پذیرفته می شود، جهت اجرا در الویت خواهند بود.

ارائه فایل طرح با فرمت jpgبا وضوح ۳۰۰ DPIو در اندازه ۷۰/۵۰ سانتیمتر، بر روی  DVDضروری است.

(کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت فرمت چگونگی ارائه آثار ، اینجا را کلیک نمایند)

گاه شمار فراخوان :

مهلت ثبت نام و ارسال آثار : ۳ تا ۵ مرداد ماه

تاریخ داوری آثار : ۶ تا ۸ مرداد ماه

اعلام نتایج : ۱۰ مرداد ماه

مهلت اجرا : پایان شهریور ماه

نشانی دبیرخانه : میدان هفت تیر خیابان مفتح جنوبی نبش کوچه شیرودی پلاک ۲ طبقه سوم. اداره نقاشی دیواری

شماره  تماس: ۸۹۳۵۷۳۶۷

 

این فراخوان با هدف ارائه ایده های نو در زمینه دیوارنگاری جهت پیرایش و آرایش ساختارمند درمحدوده منطقه ۱۲برگزار می گردد.

هدف دیگر این فراخوان هویت بخشی به دیوارهای منطقه ۱۲، با توجه به معیارهای زیباشناختی هنرهای شهری  می باشد.

ویژگی طرح های ارسالی :

–         برقراری ارتباط بصری هماهنگ بین معماری بافت سنتی منطقه ۱۲ و مبانی بصری هنر مدرنیسم.

–      توجه به مفاهیم زیبایی شناختی هنرهای سنتی در قالب المان های معاصر شهری.(توجه به عناصر معماری سنتی تهران قدیم در قالب  سبک ها و مفاهیم مینیمالیسم و انتزاعی)

–         طراح بایستی به اصول و مفاهیم ساختارگرایانه  معماری سنتی منطقه مورد نظر توجه ویژه داشته باشد.

–         در استفاده از نماد و نشانه های تصویری، به درک هرچه بیشتر دیوارنگاری در فرهنگ عمومی ملی- دینی توجه شود.

–         هر هنرمند می تواند فقط یکی از محورهای تعیین شده منطقه را جهت طراح برگزیند.

–      طرح ها بایستی در راستای اهداف سازمان ، مبنی بر آرام بخشی فضای بصری منطقه طراحی شود. ایجاد مفهوم امیدواری در طرح ها مورد توجه قرار گیرد.

–         بایستی در طراحی به مبانی زیباشناسی هنر مدرن شهری با رویکرد به هنرایرانی اسلامی توجه شود.

–         ایجاد لحنی صمیمی در عناصر بصری طرح برای جذب بیشتر مخاطب.

شرایط عمومی فراخوان:

کلیه هنرمندان می توانند برای دریافت فایل تصاویر دیوارها ی مورد نظر، صرفا جهت آشنایی اولیه ، اینجا را کلیک نمایند.

متقاضیان جهت انتخاب دیوار و طراحی آن ، می بایست به مکان مورد نظر رفته و مطالعات وعکاسی های لازم را انجام دهد.

هنرمندان بایستی تمام  دیوارهای نقاشی شده محور انتخابی خود را شناسایی، و برای هر دیوار با توجه به بیان بصری مشترک ،طراحی نمایند.

  • طرح های ارسالی ،مورد ارزیابی داوران قرار خواهد گرفت و نسبت به خرید و اجرای آن تصمیم گیری خواهد شد.

هنرمندانی که طرح هایشان در داوری پذیرفته می شود، جهت اجرا در الویت خواهند بود.

ارائه فایل طرح با فرمت jpgبا وضوح ۳۰۰ DPIو در اندازه ۷۰/۵۰ سانتیمتر، بر روی  DVDضروری است.

(کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت فرمت چگونگی ارائه آثار ، اینجا را کلیک نمایند)

گاه شمار فراخوان :

مهلت ثبت نام و ارسال آثار : ۳ تا ۵ مرداد ماه

تاریخ داوری آثار : ۶ تا ۸ مرداد ماه

اعلام نتایج : ۱۰ مرداد ماه

مهلت اجرا : پایان شهریور ماه

نشانی دبیرخانه : میدان هفت تیر خیابان مفتح جنوبی نبش کوچه شیرودی پلاک ۲ طبقه سوم. اداره نقاشی دیواری

شماره  تماس: ۸۹۳۵۷۳۶۷

 

اشتراک گذاری این نوشته

بدون نظر

نظر بدهید