ویدیو


دانلود

فیلم های سخنرانی اساتید برجسته گرافیک ایران در دانشگاه هنر ...

انجمن علمی گرافیک دانشگاه هنر اصفهان در هفته گرافیک ۹۴ و هفته پژوهش ۹۴ ، مجموعه ای از کارگاه و سخنرانی را در این دانشگاه برگزار کرده است، که از جمله آن حضور اساتید: رسول ...