تایپوگرافی


تایپوگرافی

حروف کشنده اند ۲ ! کمپین تبلیغاتی برای SMS نزدن ...

دوستان ما در استودیوی Lightfarm Studios با استفاده از  چهره اشخاص خطرناک مثل صدام حسین، هیتلر و… حروفی را دیزاین کرده اند با شعار “حروف کشنده اند” . این کمپین تبلیغاتی با قرار دادن بیلبوردهایی در ...
تایپوگرافی

حروف کشنده اند ! کمپین تبلیغاتی برای sms نزدن در ...

دوستان ما در استودیوی Lightfarm Studios با استفاده از  چهره اشخاص خطرناک مثل صدام حسین، هیتلر و… حروفی را دیزاین کرده اند با شعار “حروف کشنده اند” . این کمپین تبلیغاتی  با قرار دادن بیلبوردهایی در ...