پوستر


پوستر

منتخبین اولیه دومین مسابقه بین‌المللی طراحی پوستر ایتالیا را ببینید

دومین مسابقه بین المللی طراحی پوستر ایتالیا که به مناسبت صدمین سالگرد ورود ایتالیا به جنگ جهانی اول برگزار شده بود ضمن بیانیه‌ای پوسترهای پذیرفته شده‌ در مرحله اول را که قرار است در بخش ...