فراخوان آرم و لوگو


فراخوان طراحی لوگوی مشهد ، پایتخت فرهنگ اسلامی در سال ۲۰۱۷ منشتر شد. دبیرخانه شورای هماهنگی و برنامه ریزی مشهد۲۰۱۷ پایتخت فرهنگ اسلامی،  با همکاری معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه وشهرسازی، سازمان ملی زمین و ...