تصویری که از کودکی در هر زمان از زندگی از انسان های اطرافمان داریم هر روز قابل تغییر است ولی ما آن را حس نمی کنیم چه بسا انسان هایی را که در ظاهر احساساتشان را می بینیم در درون احساس دیگری داشته باشند .
شاید انسان هایی که در میان ما زندگی می کنند طور دیگری باشند این طور دیگر معنای عمیقی دارد ، اما شاید به توان گوشه ای از این طور دیگر را از طریق چهره ای که در باطنشان گیر افتاده نشان داد.

نه شاید وجودیت افراد زمانیکه که از میان ما می روند معنا پیدا می کند و در ذهن ما شکل می گیرد به عقیده من چهره درونی انسان ها را باید در میان عکس ها یا کاغد های خالی که از آنها مانده جستجو کرد ، انسان هایی که با توجه به موقعیت های زمانی و مکانی حال خود در قاب کهنه عکس ها و کاغذ های جا مانده و هر کدام به شکلی در آمده اند. آثاری که در حال حاضر می بینید جستجویست در میان اشیاء فراموش شده و دور ریخته که هر کدام تبدبل به شخصیتی جدید شدند که می خواهند وجودیت خود را در فضا ثابت کنند. تمامی آثار کار شده به روش کلاژیا همان تکه چسبانی به وجود آمده آند. تکه چسبانی با فلز و اشیاء دوریختنی وسایل فراموش شدنی که با همنشینی در کنار یکدیگر به این شکل در آمده اند.اشیاء با جنس فلزی و پلاستیکی که با قرار گیری در کنار هم بیان گر شخصیت یک کودک یا بزرگسال یا یک موجود یا حیوان شده اند که با قرار گیری در محیط و یا فضای خلاء موجود در قاب تصویر خود را بیان می کنند.

میلاد خانوادہ | متولد ۱۳۶۹ تهران
کارشناس ارتباط تصویری (گرافیک)
دانشکده انقلاب اسلامی (تهران)

چاپ آثار پنجمین کتاب سال گرافیک دانشجویی در بخش تصویر گری (۱۳۹۰)
شرکت در دوسالانه Humor ایتالیا(۱۳۹۱)
همکاری با موسسه نشر گرد و به عنوان تصویرگر در یک جلد کتاب (۱۳۹۲)
دیپلم افتخار دوسالانه ششمین تصویر گری تهران (۱۳۹۲)
نمایشگاه تصویرگری (persian minis) لبنان (۱۳۹۲)
نمایشگاه تصویرگری (persian Maxis) لبنان (۱۳۹۳)
نمایشگاه تصویرگری (Art fair) لبنان (۱۳۹۳)
نمایشگاه تصویرگری (illustration gallery) گالری لاله (۱۳۹۳)
نمایشگاه انفرادی تصویرگری (Stoplazh) گالری فرشته (۱۳۹۳)
همکاری با مجله همشهری بچه ها در دو شماره (۱۳۹۳)
چاپ آثار در کتاب تصویرگری نشر رسم (۱۳۹۴)
شرکت در نمایشگاه Internation Illustration Festival بیروت (۱۳۹۴)

Email:splash_kh Gyahoo.com
Face book; Miladkhanevadeh/fb
Phone: 0901-4753436

 

بدون نظر

نظر بدهید